Dört Mezhebe Göre Faiz – 22

By | 9 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-faiz-22- Bir kimsenin veresiye aldığı bir malı belirlenmemiş bir para karşılığı satması caiz olmaz. Bunda ittifak vardır. Caiz olması için paranın belirlenmesi lazımdır.

Evzaî’ye göre belirlenmemiş para karşılığı satış durumunda satış lüzum ifade eder ve para müşterinin zimmetinde ödeme ertelenmiş olarak sabit olur. Mezhep imamlarına göre ertelemeyi bilmediği takdirde müşterinin muhayyerlik hakkı vardır.

- Bir kimse babasından veya kardeşinden bir şey satın alsa, bu aldığını maliyete kâr ekleyerek ve herhangi bir kayıt olmaksızın satabilir. Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel’e göre kimden satın aldığını bildirmeden satması caiz olmaz.