Dört Mezhebe Göre Faiz – 21

By | 8 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-faiz-21- Bir malı satın alan kimse için o malı satın aldığı kimseye gerek bedelini ödemeden önce, gerek ödedikten sonra, maliyetine, maliyetinden aşağıya veya maliyetinden fazlaya satması caizdir. Bu Şafiî’ye göredir. Diğer mezheplere göre aynı malı ilk satıcıya; malın parasını vermeden evvel, ilk fiatın altında bir fiatla satmak caiz değildir. Fakat murabaha yoluyla satmak caizdir. Bunda ittifak vardır. Malın maliyetini ve ne kadar karı olduğunu bildirerek: “Bu malı sana maliyetine ve her dirhemde bir dirhem kârla sattım” diyerek satmak gibi. İbn-i Abbas ve İbn-i Ömer bunu mekruh görmüşler, İshak b. Rahuye bunun caiz olmadığını söylemiştir.