Dört Mezhebe Göre Faiz – 2

By | 8 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-faiz-2- Buraya kadar zikredilen bilgilerin ışığında:

a- Müslümanlar, aynı ağırlıkta, biri diğerinin aynı ve peşin olmadıkça süs eşyası olsun, sikke halinde olsun, toz halinde olsun gümüşü gümüşle, altını altınla satmak caiz olmadığında icma etmişlerdir. Ve bunlardan hiçbiri elde yok olan elde olan karşılığında satılamaz.

b- Altın karşılığındagümüşü; gümüş karşılığında altını birbirinden farklı miktarda (birisi az, diğeri çok) alıp satmanın caiz olduğunda da ittifak edilmiştir.

c- Aynı miktar vekalitede ve peşin olmadıkça buğday ile buğday, arpa ile arpa, tuz ile tuz, hurma ile hurmanın satışı caiz değildir.

d- Peşin olarak tuz karşılığında hurma; hurma karşılığında (biri diğerinden) fazla olarak satmak caizdir.

e- Alıcı ve satıcı (satılan maddeyi) teslim almadıkça ayrılmaları caiz değildir. Bu, Ebu Hanife’ye göre caizdir.

f- Kalıbadökülmüş, (altın veya gümüş) sikke para halinde olan karşılığında, biri diğerinden fazla olarak satmak caiz değildir. Bu Malik dışındaki mezhep imamlarına göredir. Malik’e göre aynı cins (de olsa) kıymeti dikkate alınarak satışı caizdir.

g- (Faiz maddeleri olarak sayılan altı maddeden) gıda maddesi olanların birbiriyle satışında Şafiî ve Maliki mezheplerine göre malı teslim almadan alıcı ve satıcının ayrılmaları caiz değildir. Hanefî mezhebinde ise bu caizdir. Zira Ebu Hanife’ye göre bu ayrılmama hükmü sadece altın ve gümüş satışına aittir.