Dört Mezhebe Göre Faiz – 19

By | 9 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-faiz-19- Bir kimse kâfir olduğu söylenen bir köle satın alsa, fakat köle Müslüman çıksa, müşterinin muhayyerlik hakkı vardır. Bu, ittifakla böyledir. Durum bunun zıddı olsa Hanefî dışındaki mezheplerce muhayyerlik yoktur. Hanefî’ye göre ise muhayyerlik vardır.

- Bir kimse dul olmak üzere bir cariye alsa, cariye bakire çıktığı takdirde müşterinin muhayyerliği yoktur.

- Bir kimse aldığı cariyenin hayız görmediğini öğrense de müşteriye muhayyerlik yoktur. Şafiî’ye göre bu durumda muhayyerlik vardır.
- Müşteri kusuru yemek yedikten veya kölenin ölmesinden sonra öğrense, satıcıdan kusurdan kaynaklanan bedeli geri alır. Ebu Hanife’ye göre alamaz.

- Satıcının kölesi bir mala sahip olsa, bu köle satıldığı takdirde, malı müşteri tarafından şart koşulmadıkça satışa dahil değildir. Bunda ittifak vardır. Hasan-ı Basrî’ye göre kölenin malı, kendisine tabi olarak satışa dahildir. Kölenin azadı da böyledir. (Malı varsa malı ile birlikte hür olur.) Malik’ten de böyle rivayet edilmiştir.