Dört Mezhebe Göre Faiz – 18

By | 8 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-faiz-18- Müşteri malda bir kusur bulsa, fakat (malı teslim aldıktan sonra) malda bir değer eksilmesi olsa; öyle bir eksilme ki, maldaki eski kusurun bilinmesi bu eksikliğe bağlıdır.-(Kırılıp parçalandığı zaman bozuk olduğu anlaşılan) ayva, yumurta, karpuz gibi- eğer kırılma (parçalanma) satın alınmazdan önceki kusur onsuz bilinmiyecek derecede ise Ebu Hanife ve Şafiî’ye göre geri verme imkanı ortadan kalkar. Şafiî mezhebinde tercih edilen görüşe göre müşterinin geri verme hakkı vardır. Malik’e göre ve Ahmed b. Hanbel’den gelen bir rivayete göre, ne geri vermek, ne de eksiklikten dolayı bir ödeme yoktur.

- Müşteri (satın aldıktan sonra) malda bir kusur bulsa, (buna ilaveten) mal yanında iken bir kusur daha meydana gelse, Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre malı geri vermek caiz olmaz. Ancak satıcı razı olursa ve (ilk kusurdan dolayı meydana gelen) değer eksikliğini öderse malı geri vermek caiz olur. Malikî ve Hanbel
mezheplerine göre müşteri malı geri vermekle birlikte yeni meydana gelen kusurun bedelini ödemekle malı elinde tutup, eski kusurun bedelini satıcıdan almak arasında serbesttir.