Dört Mezhebe Göre Faiz – 16

By | 9 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-faiz-16- Satıcı parayı aldıktan sonra malda bir kusur meydana gelirse, bundan dolayı müşterinin muhayyerlik hakkı yoktur. Bu Hanefi ve Şafiî mezheplerincedir. Malikî mezhebine göre köle satımında üç güne kadar muhayyerlik vardır. Ancak cüzam, alaca illeti ve delilik kusurlarından dolayı satıcı bir yıl muhayyerlik tamsa, müşteriye bu hak vardır.

- İki ortağın aldığı malda bir kusur meydana gelse, ortaklardan birisi maldaki hissesini elinde tutmayı, diğeri kusurdan dolayı geri vermeyi istese, Şafiî, Ahmed b. Hanbel, Ebu Yusuf ve I hammed’e göre ve Malik’ten gelen iki rivayetin birine göre caizdir. Ebu Hanife’ye göre ortaklardan biri geri verme, diğeri lı tutma durumunda olamazlar.