Dört Mezhebe Göre Faiz – 14

By | 8 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-faiz-14- Müşteriyi aldatmak, maksadı ile deve, sığır ve davar cinsinin sütünü bir süre sağmayarak, memesi sütle dolu imiş görünümünü vererek satmak (ki bu musarrat satışıdır) ittifakla haramdır. Böyle bir satışta müşteri için muhayyerlik hakkı doğması hususunda ihtilaf edilmiştir. Ebu Hanife dışındaki mezhep imamlarına göre muhayyerlik hakkı doğar, Ebu Hanife’ye göre doğmaz.

Müşterinin muhayyerlik hakkı doğduğu dikkate alındığına göre reddetmek muhayyerliğini kullanmak, satıcının mevcut olmasına ve razı olmasına muhtaç değildir. Ebu Hanife’ye göre red, alıcı malı teslim almazdan önce ise satıcının mevcut olmasına ihtiyaç gösterir. Teslimden sonra ise satıcının rızasına muhtaçtır. Böylece ya karşılıklı anlaşarak satışı fesh ederler,ya da hakim kararı ile satışın hükmünü ortadan kaldırırlar.