Dört Mezhebe Göre Faiz – 13

By | 7 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-faiz-13- Satıcı yığın halindeki buğdayı satıp, içerisinden belirli bir miktar ölçeğini vermemeyi şart koşarsa satış caiz olmaz. Bir ağacı satıp ağacın bir dalı hariç olmak üzere satmak da böyledir.

- Satıcı: “Sana şu bahçenin meyvesini sattım. Ancak dörtte biri hariç” diyerek satış yaparsa ittifakla satış sahihtir. Evzaî’den bunun sahih olmadığı rivayet edilmiştir.

- Satıcının koyunu satıp derisini veya bir başka parçasını hariç tutması, ne seferi halde, ne de mukim iken caiz değildir. Bu Hanefî ve Şafiî mezhebindedir. Hanbelî mezhebine göre hayvanın kelle ve butu (veya bazı butları) hariç tutulabilir. Malikî mezhebine göre bu seferi halde caiz olur, mukim iken caiz olmaz.