Dört Mezhebe Göre Faiz – 12

By | 9 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-faiz-12- Meyveyi (ağacında) görünür hale geldikten sonra satmak Hanefî dışındaki mezheplerce her halde caizdir. Hanefî’ye göre meyvayı ağaçta bırakmak üzere (meyva ağaçta kalacak şartıyla) ağaç satışı caiz değildir. Ancak bahçeyi “bahçede ne varsa” ifadesiyle satma durumunda, meyve de bahçede olan şey kabilinden bahçeye tabi olarak caiz labilir. Bir başka bahçedeki tabi olma yoluyla satılamaz. Bu Şafiî ve Hanbelî’ye göredir. Malikî mezhebine göre meyvenin ağacın üzerindeki durumu bilinirse bir bahçeye yakın olan bir başka bahçedeki de satılabilir.Yine Malikî mezhebinde bir rivayete göre hurma ağacında hurmalar belirince tarladaki (diğer) meyvelerin satışı da caiz olur.

Leys’e göre bir bahçedeki meyvelerden bir cins yetişme durumunda belirince o bahçedeki tüm meyve çeşitlerini satmak caizdir.
- Satıcı beliren bir meyveyi ve daha sonra belirecek meyve ile birlikte satarsa Malik’i dışındaki mezheplere göre satış caiz olmaz. Malikî mezhebinde ise bu caizdir.