Dört Mezhebe Göre Faiz – 11

By | 8 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-faiz-11- Dişi olsun erkek olsun bir köle satılınca üzerindeki giysileri satışa dahil değildir. Bunda ittifak vardır. İbn-i Ömer’e göre kölenin üzerinde ne varsa satışa dahildir. Bazı alimler ancak avret mahallini örtecek kadar giysinin satışa dahil olduğunu söylemişlerdir.

- Çul, yular, gem hayvanın satışına dahil değildir. Bunda ittifak vardır.

- Üzerinde meyvesi olan bir ağaç satılınca, olgunlaşma ve kesme zamanına kadar satıcı meyveyi kesip toplamakla yükümlü tutulmaz. Bu Hanefî dışındaki mezheplere göredir. Hanefî’ye göre satış tamamlanınca satıcıya meyvayı derhal kesmesi lazım gelir.

- Ekin ve meyveyi (başağında veya ağacında) görünür hale gelmeden, kesme şartı koşulmadan satmak caiz değildir. Bu Hanefî dışındaki mezheplere göredir. Hanefî’ye göre bu caizdir.Ve bu satış kesmeyi gerektirir.