Dört Mezhebe Göre Cuma Namazı

By | 30 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-cuma-namazi- Mezhep imamları cuma namazının farz-ı ayn olarak farz olduğunda ittifak etmişler, farz-ı kifaye olduğunu söyleyenin hatalı olduğunu bildirmişlerdir.
- Cuma namazı ittifakla yolcu olmayana farzdır. Ezanı işittiği takdirde yolcuya da farz olduğunu Zührî ve Nehaî söylemişlerdir.
- Cuma namazı çocuk, köle, yolcu ve kadına farz değildir. Bunda ittifak vardır. Köleye farz olduğuna dair Hanbelî mezhebinde bir rivayet vardır. Davud-u Zahirî bunlara cumanın farz olduğunu söylemiştir.
- Kendisini götürecek kimse bulamadığı takdirde gözleri görmeyene de cuma ittifakla farz değildir. Ona cumanın farz olması kendisini götürecek birini bulmasına bağlıdır. Bu Hanefî dışındaki mezheplere göredir. Hanefî’de böyle birisini bulmasa da farzdır.