Dört Mezhebe Göre Cuma Namazı – 9

By | 30 Temmuz 2015

dort-mezhebe-gore-cuma-namazi-9- Cuma namazı için yeterli sayıda cemaat varken imam tekbir alıp namaza başlasa, daha sonra namazdan ayrılanlar olup sayı azalsa namazın hükmü nedir?

Ebu Hanife’ye göre imam (namaza başladığı cemaatle) bir rekât kılıp bir secde yapmış ise namazını cuma olarak tamamlar. Hanefî mezhebi imamlarından Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e göre cemaatın sayısı imam tekbir aldığında yeterli ise sonradan dağılsalar da imam namazı cuma olarak tamamlar.

İmam Malik’e göre birinci rekâtın iki secdesini de tamamladıktan sonra cemaat dağılmış ise imam namazı cuma olarak tamamlar.

İmam Şafiî’nin bu hususta birden çok kavli olup en sahihi cumanın batıl olup namazın öğle namazı olarak tamamlanmasıdır. Bu aynı zamanda Ahmed b. Hanbel’in de görüşüdür.

Cemaatin dağılması hutbe esnasında olursa cemaatin yok olduğu sırada okunan hutbe kısmı sayılmaz. Çünkü hutbenin okunmasından güdülen maksat ve gaye yok olmuştur. Cemaat uzunca bir hadisenin anlatılmasından önce dönerse hatip hutbesine devam eder. Cemaatin dönüşü uzunca bir olayın anlatılmasından sonra olursa iki görüş olup bunların en sahihi hutbenin yenilenmesidir.

- Cuma namazı ancak öğle namazının vaktinde (kılınırsa) sahih olur. Bu Hanbelî dışındaki mezheplere göredir. Hanbelî’ye göre ise zeval vaktinden önce de kılınsa caizdir.