Dört Mezhebe Göre Cuma Namazı – 5

By | 30 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-cuma-namazi-5- Hutbe sırasında hutbeyi işiten kimsenin konuşmasının hükmü hakkında ihtilaf edilmiştir.

Şafiî ve Hanbelî mezhebinde hutbeyi işitmeyenin konuşması caizdir. Fakat müstehap olan susmaktır. Hanefî’ye göre hutbe sırasında konuşmak caiz olmaz. Hutbe işitilsin işitilmesin hüküm aynıdır. Malikî’de susmak farzdır. Cemaat hatibe (hutbe okuyana) ister yakın olsun, ister uzak olsun.

- Hutbeyi duyanın hutbe sırasında konuşması hususunda da ihtilaf edilmiştir: Ebu Hanife, Malik ve Şafiî -Şafiî’nin eski görüşüne göre- konuşmak dinleyene de hatibe de (hutbe dışında) haramdır. Ancak Malikî’de özellikle hatib için namazla ilgili bir konuda mesela camiye henüz giren kimseyi oturanların omuzuna basmaması gibi konuşması caiz görülmüştür. Hatip cemaatten belirli bir kimseye bir şey söylese o kimse de hatibe cevap verebilir. Hz. Ömer (halife iken) ile Hz. Osman arasında geçen olayda olduğu gibi.
Şafiî “Ümm” isimli eserinde: “Hatibe de onu dinleyene de konuşmak haram olmaz, ancak mekruh o/ur.” diyor.
Ahmed b. Hanbel’den meşhur rivayet konuşmanın hatible değil, hutbeyi dinleyene haram olduğudur.