Dört Mezhebe Göre Cuma Namazı – 4

By | 30 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-cuma-namazi-4Kendisine cuma farz olanlardan bir kimse cuma günü öğle vakti girdikten sonra yolculuğa çıkacak olsa yolda cumayı kılma imkanı yoksa veya yol arkadaşlarından geri kalmayacaksa cumayı kılmadan yola çıkmaz. (Yolda cumayı kılmak mümkün ise veya cumayı kıldığı takdirde arkadaşlarından geri kalacaksa yola çıkabilir.) Öğle vakti girmeden yola çıkabilir mi?

Ebu Hanife ve Malik’e göre evet. Şafiî’nin bu hususta iki görüşü vardır. Bunların en sahihi (öğleden önce de olsa cuma günü) yola çıkmanın caiz olmamasıdır. Ahmed b. Hanbel’in görüşü de böyledir. Ancak cihad (ülke ve dini savunmak için savaşa gitmek üzere) yolculuğu olursa çıkabilir.
1- Öğle vakti girdikten sonra (cuma günü) satış yapmak mekruhtur. İkinci ezandan sonra satış yapmak haramdır. Lâkin, Ebu Ha* nife ve Şafiî’ye göre satış sahih Malik ve Ahmed b. Hanbel’e göre sahih değildir.