Dört Mezhebe Göre Cuma Namazı – 15

By | 30 Temmuz 2015

dort-mezhebe-gore-cuma-namazi-15- Secde için sıkışık bir durum olduğu takdirde Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel’e göre önündeki insanın sırtına secde etmek mümkün ise secde eder. Şafiî’nin tercih edilen kavli de böyledir. Ancak Şafiî’nin eski kavli secde etmekte sıkışan kimse, dilerse önündekinin sırtına secde eder, dilerse sıkışıklık gidene kadar secdeyi erteler, şeklindedir. Malikî’de ise yere secde edinceye kadar secdeyi ertelemek mekruhtur.

- İmamın (cuma) namazda abdesti bozulduğu takdirde yerine birini geçirmesi caiz olur. Bu Şafiî dışındaki mezhep imamlarına göredir. Şafiî’nin de tercih edilen görüşü böyledir. Ancak eski görüşü caiz olmamasıdır.