Dört Mezhebe Göre Cuma Namazı – 13

By | 30 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-cuma-namazi-13Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre camiye girdiğinde hatibi hutbe okurken bulan kimse tahiyyetü’l-mescid namazını kılar. Ebu Hanife ve Malik e göre bu durumda tahiyyetü’l-mescid namazını kılmak mekruhtur.

- Cumayı kıldıran kimse ile hutbeyi okuyan kimsenin başka başka kimseler olmasının caiz olmasında ihtilaf vardır.
Ebu Hanife’ye göre bir özürden dolayı bu caizdir. Malik’e göre namazı ancak hutbeyi okuyan kıldırır. Şafiî’den bu hususta iki rivayet olup sahih olan cevazdır. Hanbelî’de de iki rivayet vardır.

- Cuma namazında (zamanı sure olarak) Cuma ve Münafikun surelerini veya Â’la ve Ğaşiye surelerini okumak sünnettir. Bunların okunması Peygamberin (s.a.v.) uygulamasından bilinen sünnetlerdendir. Ebu Hanife’den cumada özel olarak belli bir surenin okunmasının söz konusu olmadığına dair rivayet vardır.