Dört Mezhebe Göre Cenaze Namazı – 8

By | 2 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-cenaze-namazi-8- Mezhep imamları -Şafiî dışında- ölünün saçının taranmasında ittifak etmişlerdir. Şafiî’ye göre hafifçe taranır.

- Ölü sünnetsiz olarak vefat etmiş ise sünnet edilmez. Olduğu gibi bırakılır. Bunda icma vardır.Tırnakları kesilip, uzun ise bıyıklarının kırpılması caiz midir? Ahmed b. Hanbel ve “İmla” isimli eserinde Şafiî bunu caiz görmüştür. Ebu Hanife, Malik ve eski görüşünde Şafiî bunu caiz görmemişlerdir. Hatta İmam Malik bu hususta şiddetli davranmış, bunu yapana ta’zir cezası verilir, demiştir.

- Mezhep imamları cenaze götürmenin bir iyilik ve ikram olduğunda ittifak etmişlerdir. İki ucu olan direkler arasında cenazeyi taşımak dört uçlu olanından efdaldir. Bu Şafiî’ye göredir. Şafiî’de olduğu gibi taşımayı Nehaî mekruh görmüştür. Ebu Hanife, Ahmed b. Hanbel’e göre dört uçlu bir şey üzerinde taşımak daha efdaldir.