Dört Mezhebe Göre Cenaze Namazı – 6

By | 1 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-cenaze-namazi-6- Cenazeyi gece defnetmek ittifakla mekruh değildir. Bunda ittifak vardır. Hasan-ı Basrî’ye göre mekruhtur.

1- Ölen kimsenin (vücudu tam olmayıp) bir parçası bulunduğu takdirde, yıkanır ve bu parçanın (cenaze gibi) namazı kılınır. Bu Şafiî ve Hanbelî’ye göredir. Hanefî ve Malikî’ye göre vücudun çoğu bulunmuyorsa namazı kılınmaz.

- İntihar edenin namazı kılınır. Bunda ittifak vardır.Ancak intihar edenin namazını (şayet orada ise) devlet başkanı kılmaz. Ebu Hanife ve Şafiî’ye göre o da kılar. Malik ise şöyle diyor: “İntihar edenin veya İslama göre verilen bir ceza sonucu öldürülenin namazını devlet başkanı kılmaz Ahmet b. Hanbel de bu görüştedir. Zührî de intihar eden dışında bu hükme katılıyor. Ömer b. Abdülaziz intihar edenin namazını kılmayı mekruh görmüştür. Evzaî’ye göre de intihar edenin namazı kılınmaz. Katade’den veled-i zinanın cenaze namazının kılınmayacağı rivayet edilmiştir
Hasan-ı Basrî’den lohusa döneminde vefat eden kadınların da cenaze namazının kılınmayacağı rivayet edilmiştir.