Dört Mezhebe Göre Cenaze Namazı – 4

By | 1 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-cenaze-namazi-4- Şafiî ye göre her tekbir alışta eller omuz hizasına kadar kaldırılır. Ebu Hanife ve Malik’e göre eller sadece ilk tekbirde kaldırılır.
- ilk tekbirden sonra “Fatiha’yı okumak Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre farzdır. Ebu Hanife ve Malik’e göre cenaze namazında Kur’an’dan hiçbir şey okunmaz.
- Cenaze namazında Hanbelî dışındaki mezheplerde iki selam verilir. Hanbelî’de ise sadece sağa bir selam verilir.
- Cenaze namazına (ilk başında) imamla birlikte yetişemeyen kimse (imamın) tekbiri(ni) beklemeden namaza (kendisi tekbir alarak) başlar. Bu, Şafiî’ye göredir.
Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel’e göre birlikte tekbir almak üzere imamın tekbirini bekler.
İmam Malik’ten bu hususta iki rivayet vardır.