Dört Mezhebe Göre Cenaze Namazı – 2

By | 1 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-cenaze-namazi-2- Cenaze namazını kıldırmaya en çok kimin hakkı olduğunda ihtilaf edilmiştir.

Ebu Hanife’ye Malik, Ahmed b. Hanbel ve Şafiî’deki eski kavle göre cenaze namazını kıldırmaya önce vefat eden kimsenin memleketinin idarecisi ondan sonra velisi (yakını) daha hak sahibidir.

Ebu Hanife, idareci bulunmadığı takdirde velinin yapacağı en uygun hareket mahallenin imamını namaza geçirmesidir.Vefat eden kimse “namazımı filan kıldırsın” diye vasiyet etse dahi vasiyet edilen kimse Hanbelî dışındaki mezheplere göre ölünün yakınından daha evla değildir. Hanbelî’de ise vasiyet edilen kişi tüm yakınlardan önde gelir.

İmam Malik: “O/ünün oğlu babasından öncedir. Erkek kardeş de dededen öncedir. Oğul kocadan da öncedir. İsterse koca durumundaki kimse babası olsun.” demiştir.
Ebu Hanife de:
“Kocan/n (namaz kıldırmada) veli olması söz konusu değildir. Baba varken oğulun (cenaze) namazı kıldırması mekruhtur” demiştir.