Dört Mezhebe Göre Cenaze Namazı – 11

By | 2 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-cenaze-namazi-11- Kabirde sünnet olan üzerinin düz olmasıdır. Şafiî mezhebinde tercih edilen bu görüşe göre evla olan budur. Diğer üç mezhepte ise bir parça tümsek yapılması daha evladır. Zira kabrin düz olması şiaların şiarı olmuştur.
- Hanbelî dışındaki mezheplerce kabristanlığa ayakkabılı olarak girmek mekruh değildir. Hanbelî’de mekruh olduğu söylenmiştir.
- Mezhep imamları başsağlığı dileğinde bulunmanın müstehap olduğunda ittifak etmişlerdir. Ancak bunun zamanı hususunda ihtilaf etmişlerdir:

Ebu Hanife’ye göre definden önce başsağlığı dileğinde bulunmak sünnettir. Definden sonra bulunulması sünnet değildir.
Şafiî ve Hanbelî’ye göre definden önce de sonra da üç gün süre ile ta’ziyede bulunmak sünnettir. Sevrî’ye göre definden sonra taziyede bulunmak yoktur. Malikî, Şafiî ve Hanbelî’ye göre başsağlığı dileğinde bulunulması için bir yere oturmak mekruhtur.