Dört Mezhebe Göre Cenaze Namazı – 10

By | 2 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-cenaze-namazi-10- Bir cenaze defnedildikten sonra üzerinden defnedilen çürüyüp toprağa karışacak kadar zaman geçmedikçe ikinci bir cenazeyi defnetmek için kabir kazılmaz. (Sözü edilen kadar zaman geçince) kazılması ittifakla caizdir. Ömer b.Abdülaziz’den şöyle dediği rivayet edilmektedir. “Ölünün üzerinden bir yıl geçince (ölünün bulunduğu) yeri kazabilirsiniz

- Mezhep imamları cenazeyi tabut içerisinde defnetmenin müstehap olmadığında ittifak etmişlerdir.

- Cenaze Hanefî dışındaki mezheplere göre kabre konurken, başı kabrin aşağısına gelecek şekilde (kabrin dışına) konur. Daha sonra (kabre inenler tarafından cenazenin baş tarafından tutularak uzunlamasına) kabrin içerisine hafif hareketlerle çekilir. Bu, Hanefî dışındaki mezheplere göredir. Hanefî’ye göre ise önce kabrin kıble yanındaki kenarına konulur. Sonra enlemesine kabre indirilir.