Dört Mezhebe Göre Cenaze – 8

By | 1 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-cenaze-8- Şafiî dışındaki mezhep imamları kâfirler ile savaş sırasında atı tarafından tepilen veya atından düşen veya silahı ile (kazaen) vurulan ve ölen kimse yıkanır ve namazı kılınır. Şafiî’ye göre ise bu durumlardan birinin sonucunda ölen (şehid gibi) yıkanmaz ve namazı kılınmaz.

- Mezhep imamları (cenazeyi) yıkamada vacip olan (miktarın) temizlik meydana gelecek yıkama olduğunda ittifak etmişlerdir. Sünnet olan ise (yıkama sayısı) tek olacak şekilde sidrH ile yıkamaktır. Sonuncu yıkayışta kafur ile yıkanır.

Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel’e göre yıkamada müstehap olan her yıkayışta bir miktar sidr bulunmasıdır. Malik ve Şafiî’ye göre ise sadece son yıkayışta sidrin bulunması müstehaptır.