Dört Mezhebe Göre Cenaze – 6

By | 1 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-cenaze-6- Mezhep imamları çocuk doğduğu sırada ses çıkarır veya ağladıktan sonra ölürse onun hükmü büyükler gibidir. Said b. Cübeyr’den nakledildiğine göre baliğ olmadıkça vefat eden çocuğa namaz kılınmaz.
- Cenazeyi yıkayan kimsenin niyeti:
Şafiî mezhebinde en sahih olan görüşe göre vacip değildir. Ebu Hanife de bu görüştedir.
Malik niyetin vacip olduğunu söylemiştir.
- Yıkandıktan sonra ölüden bir şey (herhangi bir pislik) çıkarsa, onun giderilmesi (temizlenmesi) vaciptir. Başka bir şey gerekmez. Bu Hanefî ve Malikî’ye göredir. Şafiî’de en sahih olan budur. Hanbelî’ye göre şayet çıkan fere (arkadan veya ön)den çıkmış ise cenazenin yıkanması tekrarlanır.