Dört Mezhebe Göre Cenaze – 2

By | 1 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-cenaze-2- Ölünün yıkanması farz-ı kifayedir. Bunda ittifak vardır. Giysilerinden soyunmuş olarak mı bir gömlek (fanile v.s.) giyinmiş olarak mı yıkamak daha faziletlidir? Bu hususta Ebu Hanife ve Malik avret yerini örten bir şey olmak üzere giysisinden soyunmuş olarak yıkanmalıdır, diyor. Şafiî ve Hanbelî’ye göre ise en faziletlisi bir gömlek giymiş olarak yıkamaktır. Şafiî’ye göre açık bir yerde (oda v.s. dışında) yıkanması daha iyidir. Kapalı bir yerde daha iyi olduğu da söylenmiştir. Çok soğuk bir vakit olmamak veya fazlaca kirli olmamak şartıyla suyun soğuk olması daha iyidir. Ebu Hanife’ye göre ise durum ne olursa olsun suyun ılık olması daha iyidir.

- Mezhep imamları kadının kocasını yıkayacağı hususunda ittifak etmişlerdir. Kocası da karısını yıkayabilir mi? Ebu Hanife’ye göre bu caiz değildir. Diğer imamlar caiz olduğunu söylemişlerdir.