Dört Mezhebe Göre Cemaatle Namaz – 9

By | 30 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-cemaatle-namaz-9- Günah işleyenin imam olması, Ebu Hanife’ye göre sahihtir. Şafiî’ye göre mekruhtur. Malik’e göre eğer günah işlemesi (günah işlediği konuda) bir yorum (te’vil) getirmeksizin oluyorsa imam olması sahih olmaz. Böyle bir kimsenin arkasında namaz kılan namazını yeniden kılar. Bir yoruma dayanarak o günah işleyenin arkasında namaz kılan ise vakit çıkmadıkça namazı yeniden kılar. Ahmed b. Hanbel’den bu konuda iki rivayet olup bunların en meşhuru sahih olmamaktır.

- Kadının erkeklere imam olması, farz namazlarda ittifakla sahih değildir. Kadının özellikle teravih namazında (erkeklere) imam olmasında ihtilaf edilmiş, Hanbelî mezhebinde kadın arka safta olmak şartı ile caiz görülmüş, diğer mezheplere göre ise (nafilede de) buna cevap verilmemiştir.