Dört Mezhebe Göre Cemaatle Namaz – 8

By | 29 Temmuz 2015

dort-mezhebe-gore-cemaatle-namaz-8- Mezhep imamları, nafile kılacak bir kimsenin farz kılana uymasının sahih olduğunda ittifak etmişlerdir. Bu durumun tersinde ise ihtilaf vardır. Hanefî, Malikî ve Hanbelî mezheplerine göre (farz kılanın nafile kılana uymasının sahih olması şöyle dursun) aynı farzı kılmayan, başka başka farzları kılanların birbirine uyması sahih olmaz. Şafiî mezhebine göre caizdir.

- Cuma namazı dışındaki namazlarda Şafiî mezhebine göre aklı eren (mümeyyiz) çocuğa uymak kesinlikle sahihtir. Diğer üç mezhebe göre farz namazda bu sahih değildir. Namaz nafile bir namaz ise bu üç mezhepte ihtilaflı rivayetler vardır. Cuma namazında dahi mümeyyiz çocuğa uymanın sahih olduğu Şafiî’nin tercih edilen görüşüdür.

- Baliğ olan (ergenlik çağına gelen)’ın imamlığı, çocuk durumda olanın imamlığından evladır.