Dört Mezhebe Göre Cemaatle Namaz – 6

By | 29 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-cemaatle-namaz-6- imam rükûda veya son oturuşta iken bir gelen olduğunu hissederse beklemesi müstehap olur mu? Bu hususta Şafiî’nin iki görüşü olup, bunların en sahihi müstehap olmasıdır. Ahmed b. Hanbel’ in görüşü de böyledir.
Ebu Hanife ve Malik’e göre bu durumda imamın (yeni gelenin namaza katılmasını) beklemesi mekruhtur. Şafiî’nin bir diğer görüşü de böyledir.

- İmam (namaz kıldırmakta iken) abdesti bozulursa yerine (cemaatten) birisini geçirir mi? Bu soruya Şafiî dışındaki imamlar “evet” demişlerdir. Şafiî’nin bu hususta iki kavli olup bunların en sahihi caiz olmasıdır.

- Cuma namazında, imam selam verdikten sonra cemaate sonradan yetişenler, kendisi ile namaz tamam olacak birisini (imamlığa) geçirseler ittifakla sahih olmaz.

Bu durum Cuma dışında bir namazda olursa Şafiî mezhebinde çelişkili ifadeler vardır. Rafiî ve Ravza da en sahih olanın bu uygulamanın caiz olmamasıdır. Nevevî’nin Mühezzeb şerhinde ise caiz olduğu bildirilmiş ve buna itimat edilerek buna göre amel edilmesi emredilmiştir.