Dört Mezhebe Göre Cemaatle Namaz – 3

By | 29 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-cemaatle-namaz-3- imama uyan kimsenin cemaat(le namaz kılmay)a niyet etmesi mutlaka gereklidir. Bunda ittifak vardır. İmamın niyet etmesi (cemaate imam olmak veya cemaatle namaz kılmak hususunda niyet etmesi) vacip değil, müstehaptır. Bu cuma dışındaki namazlara göredir. Bu görüş Malikî ve Şafiî mezhebinindir.

İmam-ı Azam’a göre arkasında kadın cemaat olan imamın niyet etmesi vacip olur. Cemaatin hepsi erkek olduğu takdirde niyet gerekmez. Ancak cuma, bayram namazlarında ve Arafat’ta imam olana cemaati kadın olsun, erkek olsun niyet gereklidir.

Ahmed b. Hanbel’e göre ise imamlığa niyet şarttır.

- Bir farz namazı kılmaya başlayan kimse, aynı namaz için ikamet getirilip cemaatle kılınmaya başlandığında namazını bırakmaz, cemaatle birlikte namaz kılmaya başlar.Yalnız olarak kılmaya başladığı namazını kesmeden cemaate girmeye niyet ederse, bu hususta İmam Şafiî’nin iki kavli olup en sahihi namazın geçerli olmasıdır. Malikî ve Hanbelî mezhebinde de meşhur olan budur. Ebu Hanife’ye göre ise bu sahih değildir.