Dört Mezhebe Göre Cemaatle Namaz – 2

By | 29 Temmuz 2015

dort-mezhebe-gore-cemaatle-namaz-2- Mezhep imamları namazı cemaatle kılmanın hükmünde ihtilaf etmişlerdir. Bu ihtilaf cuma namazı dışındaki farzlara göredir.

Şafiî mezhebinde en sahih görüşe göre cemaatle namaz kılmak farz-ı kifayedir. Meşhur olan bir başka Şafiî görüşüne göre sünnettir. Farz-ı ayın olduğu rivayeti de vardır.

Malikî mezhebine göre sünnettir.

Ebu Hanife’ye göre farz-ı kifayedir. Bazı Hanefî âlimlerine göre ise sünnettir.

Ahmed b. Hanbel’e göre cemaat farz-ı ayn olup namazın sahih olması için şart değildir. Buna göre bir kimse cemaate gitmeye gücü yettiği halde namazını evde yalnız kılsa namazı sahihtir. Fakat (farz-ı aynı terkettiği için) günahkâr olur.
- Kadınların evlerinde cemaat olmaları daha faziletlidir. Kadınların (içlerinden birisi imam olmak üzere) cemaatle namaz kılması, Ebu Hanife ve Malik e göre mekruh, Şafiî ve Hanbelî’ye göre mekruh değildir.