Dört Mezhebe Göre Cemaatle Namaz – 15

By | 30 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-cemaatle-namaz-15- Yukarıda adı geçenlerden bir kimse (cemaati oluşturan) saftan ayrı biçimde tek başına durup arkada imama uyarsa Hanbelî dışındaki mezheplere göre namazı sahih olur, fakat mekruh olur. Hanbelî’ye göre imam rükûa gittiğinde bu kimse tek başına duruyorsa namazı batıl olur. Nehaî de tek başına saf arkasında namaz kılanın namazı yoktur, demiştir.

- Cemaatten imamdan daha önde duran kimsenin namazı Hanefî ve Hanbelî mezheplerine göre batıl olur. Malikî mezheplerine göre bu kimsenin namazı sahihtir. Şafiî’de bu hususta iki kavil olup, yeni ve tercih edileni namazın batıl olmasıdır.

- İmamın cemaatten yüksekte veya cemaatin imamdan aşağıda (alt kat, üst kat gibi) olması ittifakla mekruhtur. Ancak bu durum ihtiyaçtan dolayı olursa mekruh da olmaz. Bu durumda Şafiî’ye göre müstehap olur.