Dört Mezhebe Göre Cemaatle Namaz – 14

By | 30 Temmuz 2015

dort-mezhebe-gore-cemaatle-namaz-14- Erkeklerle birlikte çocuklar da cemaatte bulunursa, Şafiî mezhebinde erkekler birinci safa dururlar. Çocuklar da onların arkasına. Şafiî mezhebinden bazı alimler.

“Her iki erkek arasına bir çocuk durur. Ta ki onların arasındaki çocuk namazı öğrensin”demişlerdir. Malikî’de de böyledir.

- Cemaatte kadınlar da bulunursa çocuklardan sonraki safta namaza dururlar. Şayet birinci safta erkekler arasında kadın namaza durursa erkeklerden hiç birinin namazı bozulmaz. Bunda ittifak vardır. Ancak Ebu Hanife’den bu durumda kadının sağ, sol ve arkasında bulunan erkeklerin namazının bozulacağı rivayet edilmiştir.