Dört Mezhebe Göre Cemaatle Namaz – 13

By | 30 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-cemaatle-namaz-13imama uyan tek erkek imamın saf tarafına namaza durur. Sol tarafına namaza dursa, imamın sol tarafında namaza durmuş olup sağında kimse olmasa Hanbelî dışındaki mezheplerde namaz sahihtir. Hanbelî’de ise bu durumda cemaat olan kimsenin namazı batıl olur. İbnü’l-Müseyyib’den tek kişi olan cemaatin sol tarafa duracağı rivayet edilmiştir. Nehaî ise tek kişinin imamın tam arkasına durması gerekir. Rükûa kadar imamın arkasında durur. Rükûa kadar bir başkası gelirse ne alâ. Gelmezse, rükûda imamın sağına geçer, demiştir.

- Cemaat iki kişiden ibaret olursa imamın tam arkasına dururlar. Bunda ittifak vardır. İbn-i Mesud’dan bu durumda imamın iki kişinin arasında durması gerektiği rivayet edilmiştir.