Dört Mezhebe Göre Bayram Namazı

By | 31 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-bayram-namazi- Mezhep imamları bayram namazının meşru olduğunda ittifak etmişlerdir. Ancak (bu ittifaktan) sonra hükmünün ne olduğunda ihtilaf etmişlerdir.

Ebu Hanife’ye göre cuma namazı gibi farz-ı ayndır.i*) Maliki ve Şafiî mezhebinde sünnettir. Ebu Hanife’den sünnet olduğu da rivayet edilmiştir. Ahmed b. Hanbel’e göre ise farz-ı kifayedir.

- Mezhep imamları bayram namazının şartlarında ihtilaf etmişlerdir:
Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel’e göre şunlar bayram namazının şartlarıdır:
a – Bayram namazı kılanın bulunduğu yerde yerleşmiş olması,
b – Cemaatin belirli bir sayıda olması,

c – Devlet başkanının izni. Hanbelî’de bu şart, cuma namazında da aynı şartın dikkate alınması rivayetine göredir.

Ebu Hanife bunlara ilaveten namazın kılındığı yerin şehir olmasını da şart koşmuştur.
Malikî ve Şafiî ye göre ise bunların hiç birisi şart değildir. Bu iki mezhebe göre bayram namazını kadın olsun, erkek olsun tek başına da kılabilir.