Dört Mezhebe Göre Bayram Namazı – 7

By | 31 Temmuz 2015

dort-mezhebe-gore-bayram-namazi-7- Kurban bayramında tekbir getirmek ittifakla sünnettir. Ramazan bayramı da böyledir. Ancak Ebu Hanife Ramazan bayramında tekbir yok demiştir. Davud-u Zahirî vacip olduğunu söylemiştir.

Nehaî ise “Bunu ancak dokumacılar yapar” diyor.
İbn-u Hubeyre de “Sahih oian Bakara suresi 185. âyetindeki ifadeye göre Ramazan bayramında tekbir getirilmesinin daha kuvvetli olmasıdır” diyor.

Bayramda getirilecek tekbirin ne zaman başlaması gerektiğinde mezhep imamları ihtilaf etmişlerdir.
Malikî’ye göre bayramın gündüzünde tekbir getirilir, gecesinde tekbir getirilmez. İmam namazı kıldırmak üzere çıkınca tekbir sona erer.

Şafiî mezhebinde tekbirin ne zaman sona ereceğinde şu görüşler vardır:

a – İmam namazı kıldıracağı yere çıkınca,
b – İmam namaza başlama tekbirini alınca ki bu görüş tercih edilen görüştür.
c – İmam namazı bitirinceye kadar.

Tekbirin başlama zamanı ise hilalin görülmesiyle birliktedir.

Hanbelî’de ise tekbirin başlama zamanı hilalin görülmesi olup, sona ermesi hususunda iki rivayet vardır:
a- İmam (namaz kıldırmak üzere) çıkınca,
b – İmam hutbeyi bitirince.