Dört Mezhebe Göre Bayram Namazı – 5

By | 31 Temmuz 2015

-dort-mezhebe-gore-bayram-namazi-5 Mezhep imamları bayram namazı için <(Es-salatü camiatün” (Namaz toplayıcıdır) diye yüksek sesle nida etmek hususunda ittifak etmişlerdir.

İbn Zübeyr’den bayram namazı için ezan okuduğu rivayet edilmiştir. Bayram namazı için ezan okuyan (okutan) Muaviye (r.a dir.

- Şafiî’ye göre bayram namazının birinci rekâtında Kaf, ikinci rekâtında Kamer sureleri veya birincide Â’lâ, İkincide Ğaşiye sureleri okunur. Ebu Hanife’ye göre bayram namazında okumaya mahsus bir sure yoktur.
Malik ve Ahmed b. Hanbel’e göre ise Â’lâ ve Ğaşiye sureleri okunur.