Dört Mezhebe Göre Av – 8

By | 16 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-av-8- Eğitilmiş av köpeği avdan yese:

Ebu Hanife’ye göre o avın eti helal olmaz. Hatta ondan önce yemediği avların eti de helal olmaz.
Malik’e göre helaldir.

Şafiî’nin iki kavli vardır: Birincisi Malik’in kavli gibi helal olmak, İkincisi -ki tercih edilen de budur- helal olmamaktır. Ahmed b. Hanbel’in kavli de budur.
Kuş cinsinden av yakalayan hayvanların avını yemesindeki hüküm av köpeğinin yemesi gibidir. Bu Ebu Hanife dışındaki mezhep imamlarına göredir. Ebu Hanife’ye göre ise av yakalayan kuşların avın etinden yemesi halinde av eti haram olmaz.