Dört Mezhebe Göre Av – 5

By | 16 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-av-5- Eti yenen bir hayvan boğazlandığında karnında ölü yavru bulunsa Hanefî dışındaki mezheplerce bu yavru helaldir. Hanefî’ye göre helal değildir.
- Köpek, pars, kartal, şahin gibi eğitilmiş yırtıcı haycanlarla avlanmak ittifakla caizdir. Ancak Hanbelî mezhebine göre siyah köpekle avlanmak caiz değildir. İbn-i Ömer ve Mücahid’den riayet edildiğine göre eğitilmiş köpekten başkası ile av caiz olmaz. Bu rivayet Malik dışındaki mezhep imamlarında da vardır. Eğitilmiş köpek ava salındığı zaman onu arar, avdan vazgeçmesi istendiğinde vazgeçer, ava kışkırttığı zaman hücum eder. Bu üç mezhep imamı aynı zamanda eğitilmiş avlayıcı hayvanın avı yakalandığında (yemeyip) avcı için tutmasını ve kendisi ile avcı arasına bırakmasını da şart koşmuşlardır. Malik ise bunu şart koşmamaktadır.

Bu son şartın tekrar tekrar olması av hayvanının eğitilmiş sayılması için gerekli midir?

Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel’e göre bu halin iki kere olması hayvanın eğitilmiş olduğunu gösterir. Şafiî’ye göre bu konuda hayvanın nasıl eğitilmiş sayıldığını yaygın olan adet gösterir. Malik ise bunu dikkate almamaktadır. Hasen’e göre hayvan bu davranışı bir kere yapmakla eğitilmiş sayılır.