Dört Mezhebe Göre Av – 4

By | 15 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-av-4- Boğazlama yapan kimse hayvanı ensesinden kesse, nefes borusu kesiliyorken hayat belirtisi var ise bu hayvanın etinin yenmesi helal olur. Hayat belirtisi yoksa helal olmaz. Bu Ebu Hanife ve Şafiî’ye göredir. Hayat belirtisi kanın çıkması ile beraber şiddetli kımıldama ile olur.

Malik ve Ahmed b. Hanbel’e göre yukardaki tarzda boğazlamada hiçbir surette boğazlanan hayvan helal olmaz.

- Deveyi kesmekte sünnet olan bağlanmış durumda iken göğsü üzerinden bıçak vurup boğazlamak, sığır ve davarda ise bir yanı üzerine yatırmış olarak boynundan kesmektir. Deveyi sığır veya koyun gibi veya sığır yahut koyunu deve gibi boğazlama durumunda, boğazlanan hayvan Malikî mezhebi dışındaki mezheplerce helaldir. Ancak Hanefî’de mekruhtur. Malikî’ye göre böyle bir durum zaruret sonucu olmamış ise boğazlanan hayvanın eti yenmez. Malikî mezhebi alimleri bunu mekruh olmakla yorumlamışlardır.