Dört Mezhebe Göre Av – 3

By | 17 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-av-3- Boğazlama yeterli olan miktar nefes ve yemek borusunun kesilmesidir. Şafiî ve Hanbelî mezheplerince boğazın iki yanında bulunan damarların kesilmesi vacip değil, müstehaptır. Hanefî mezhebinde nefes ve yemek borusu ile birlikte boyun damarlarından birinin kesilmesi yeterlidir. Malikî mezhebine göre bunların dördünün de kesilmesi vaciptir.

- Boğazlama yapan kimse keserken kafayı koparsa haram olmaz. Said b. Müseyyeb bunun boğazlanan hayvanı haram kılacağını söylemiştir.

- Boğazlama yapan