Dört Mezhebe Göre Av – 11

By | 16 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-av-11 - Avcı ava saldığı köpeği geri çağırdığında köpek sahibini dinlemez, ava saldırmaya devam eder ve avı öldürürse, bu avın yenmesi Şafiî’ye göre helal olmaz. Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel’e göre helal olur. Malik’ten bu hususta iki rivayet vardır.
- Avcı bir kuşa silah atıp kuşu yaralasa, yaralanan kuş yere düşse, avcı bu kuşu ölmüş olarak bulursa, bu av helaldir.Yaralamadan yere düşerek ölü bulunsa yenmez.
- Av yakalandıktan sonra avcının elinden kaçsa Malikî mezhebi dışındaki mezheplerce av hala elinden kaçtığı avcının mülküdür. Hanbelî’ye göre bu durumda av, karada (gözden) uzaklaşırsa, avcının mülkü olmaktan çıkar.