Dört Mezhebe Göre Ariyet – 2

By | 10 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-ariyet-2- Birisinden ariyet olarak aldığı malı alan bir başkasına ariyet olarak veribilir mi?
Ebu Hanife ve Malik’e göre bu olabilir. İsterse ariyet malın sahibi buna izin vermesin. Şu kadar var ki ariyetin kullanana göre (yıpranma durumu) farklı olmamalıdır.

Hanbelî’yegöre sahibinin izni olmadıkça bir başkasına ariyet veremez.

Şafiî’nin bu hususta bir kavli yoktur. Ancak mezhep alimlerinin iki kavli olup bunların en sahihi caiz olmamasıdır.

- Ariyet veren verdiği malı almak üzere vazgeçebilir mi? Ebu Hanife, Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre ariyet veren dilediği zaman vazgeçip ariyet verdiği malı geri alabilir. İsterse ariyet alan malı teslim almış ve henüz ondan yararlanmamış olsun.

Malik’e göre ariyet süresi sınırlı verilmiş ise süre bitene kadar vazgeçip alamaz.
- Ariyet veren, malı alan maldan yararlanmadan önce -ariyet olarak- malı geri alamaz.