Dört Mezhebe Göre Arazi Mahsulünün Zekatı – 4

By | 3 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-arazi-mahsulunun-zekati-4- Arazi mahsulünde her bir cinste ayrı ayrı nisab olmadıkça zekât farz olmaz.
- (Nisab hesabında) bir cins değerine eklenmez. Bu Şafiî ve Hanefî’ye göredir. Malikî mezhebinde nisabı tamlamak üzere buğday arpaya ilave edilebilir. Ayrı cinslerden oluşan buğday da birbirine karıştırılabilir. Bu hususta Hanbelî’de farklı rivayetler vardır.

- Mahsul olgunlaşma durumuna geldiğinde Hanefî dışındaki mezheplere göre (görevli) bir kişi tarafından (ne kadar mahsul bulunduğunun) tahmin (yoluyla tesbit) ettirilmesi sünnettir. Zira bunda hem mal sahibine hem de fakirlere yönelik fayda vardır. Hanefî’ye göre ise tahminde bulunmak sahih değildir. Malikî ve Hanbelî’ye göre bir kişi tarafından tahminde bulunulması yeterlidir. Şafiî’de de tercih edilen görüş budur.