Dört Mezhebe Göre Arazi Mahsulünün Zekatı – 2

By | 3 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-arazi-mahsulunun-zekati-2- Topraktan kalkan hangi mahsûlden zekât verileceği hususunda ihtilaf edilmiştir.

Hanefî mezhebinde ot, odun, kamış dışında toprakla yetişen her şeye zekât vardır. Meyve olsun tahıl olsun, toprak yağmurla sulansın, masrafla sulansın fark etmez.

Malikî ve Şafiî mezhebinde buğday, arpa, pirinç, hurma ve üzüm gibi ambarlanıp azık olarak saklanabilen tüm mahsûlde zekât vardır.
Hanbelî mezhebinde ölçekle ölçülen ve ambarlanabilen her çeşit hububat ve meyvede zekât vardır. Buna göre bademde zekâtın farz olduğu cevizde zekât olmadığı söylenmiştir. Malikî ve Şafiî ile Hanbelî arasındaki bu farklı görüş sonucu Hanbelî’de susam, badem, fıstık, keten tohumu, anason ve hardal tohumu gibi mahsulde zekât gerekirken diğer iki mezhepte bunlara zekât yoktur.

Yine Malikî ve Şafiî ile Hanefî arasındaki farklı görüş sor. cu Hanefî’de sebzelerde zekât verilmesi gerekirken diğerlerinde sebzeden zekât gerekmemektedir.