Dört Mezhebe Göre Altın ve Gümüşün Zekatı

By | 3 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-altin-ve-gumusun-zekati - Mezhep imamları altın ve gümüş dışında inci, yakut, zümrüd misk, anber gibi sair mücevheratta zekât olmadığında ittifak etmişlerdir.
Hasan-ı Basrî’den anberde beşte bir oranında zekât verilre si gerektiği rivayet edilmiştir.
Ebu Yusuf’tan da inci, cevahir, yahut ve anberde beşte bir oranında zekât olduğu rivayet edilmiştir. Zira bunlar bir madendir. (Bulunan gömülü) defineye benzer. Anberî’den denizden çıkarılan tüm değerli şeylerde zekât olduğu rivayet edilmiştir.
- Mezhep imamları altın ve gümüşte -işlenmiş sikke halin getirilmiş olsun veya olmasın, toz halinde veya külçe halinde olsun nisabın başlangıcının altında 20 miskal (81.18), gümüşte iki yüz dirhem (560 gr.) olduğunda ittifak etmişlerdir.
Altın ve gümüş bu miktara ulaşıp üzerinden bir yıl geçtikten sonra kırkta bir oranında zekât verilir. Hasen’den rivayet edildiğine göre altın kırk miskale (yukarıda zikredilenin bir katı) ulaşmadıkça zekât yoktur, bu miktarda bir miskal zekât verilir.