Dört Mezhebe Göre Altın ve Gümüşün Zekatı – 3

By | 3 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-altin-ve-gumusun-zekati-3- Borçlu tarafından kabul edilen fakat ödenmesinde gecikilen alacak için zekât gerekir. Şafiî’nin yeni kavline göre bu alacak alınmasa da her sene zekâtı verilir. Hanefî ve Hanbelî mezhebinde alacak alınmadan zekâtı verilmez.
Malikî mezhebinde alacak için zekât gerekmez. Uzun yıllar sonra alınırsa sadece bir yıl için zekât verilir. Bu da bir mal karşılığı veya ödünç alma sonucu meydana gelen alacak ise.
Hz.Aişe İbn-i Ömer, İkrime, eski kavli ile Şafiî, Ebu Yusuf gibi kişilerden oluşan bir topluluğa göre alacak için zekât yoktur. Alındığından itibaren bir yıl geçmesi için beklenir. (Üzerinden bir yıl geçerse zekât verilir, yıl geçmeden elden çıkarsa bir şey gerekmez.)
- Bir kimsenin sadaka olarak verdiği şeyi (sadaka verdiği kimseden elde etmek üzere) satın alması mekruhtur. Satın aldığı takdirde Ebu Hanife, Malik ve Şafiî’ye göre alışveriş sahihtir. Ahmed b. Hanbel’in makbul kavli de böyledir. Ancak Hanbelî mezhebinden bu alışverişin batıl olduğunu söyleyen alimler vardır.