Dört Mezhebe Göre Altın ve Gümüşün Zekatı – 2

By | 3 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-altin-ve-gumusun-zekati-2- Nisabtan fazla olan miktarın zekâtı hususunda ihtilaf edilmiştir: Ebu Hanife dışındaki imamlara göre nisaptan ne kadar fazlalık varsa kırkta biri hesap edilerek zekâtı verilir. Ebu Hanife ye göre ise gümüşte 200 dirhemden ziyade olan fazlalık 40 (kırk)a ulaşmadıkça, altında 20 (yirmi) miskalden ziyade olan fazlalık 4 (dört) dinara ulaşmadıkça bu fazla olan miktarda zekât yoktur. Fazla miktarlar her kırk ve dörde ulaşınca gümüşte kırk dirhemde bir dirhem, altında her fazla dört dinarda iki kırat zekât olarak verilir.

1 – Altın ve gümüş nisap miktarı değil ise birbirine eklenerek nisap tamamlanabilir mi?
Ebu Hanife, Malik ve Ahmed b. Hanbel’den bir rivayete göre bu soruya evet cevabı verilirken Şafiî’ye ve Ahmed b. Han- bel’den gelen diğer rivayete göre bunlar nisap için birbirine eklenerek hesap edilemezler.

Eklenebilir görüşünde olanlar eklemenin nasıl olacağında ihtilaf etmişlerdir. Ekleme bizzat iki cins birbirine karıştırılarak mı yoksa kıymetleri hesap edilerek nisaba ulaştığı mı hesap edilecek?

Ebu Hanife’ye ve Ahmed b. Hanbel’den gelen bir rivayete göre kıymet yolu ile nisap tamamlanır. Mesela: Bir kimsenin yüz dirhem gümüşü, değeri iki yüz dirhem olan beş dinar altını olsa (bunlar ayrı ayrı ele alındığında zekât gerekmezken, birleştirilerek kıymetleri üç yüz dirhem gümüşe ulaştığından) bunların kıymet değerlerinin birleşmişine zekât gerekir.

Malik ve bir rivayetinde Ahmed b. Hanbel birleştirmek, bizzat altın ve gümüşün parçaları arasında olur, demişlerdir. Buna göre yukarıdaki örnekte her bir cins nisab miktarı oluncaya kadar zekât gerekmez.