Dört Mezhebe Göre Alışveriş

By | 15 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-alisveris- Alış-verişin helal, faizin haram olduğunda icma’ vardır.
- Mezhep imamları akıllı ve baliğ serbest irade sahibi yaptıkları (mahkeme kararı ile) kısıtlı olmayan her kişinin yaptığı alışverişin geçerli olduğunda ittifak etmişlerdir.
- Mezhep imamları aklı yerinde olmayan kimsenin alışverişinin sahih (geçerli) olmadığında ittifak etmişlerdir.
- Çocuğun alış verişinde ihtilaf edilmiştir:
Hanefî ve Hanbelî mezhebine göre çocuk mümeyyiz (iyiyi kötüyü, faydayı, zararı ayıracak durumda) ise sahihtir. Şu kadar ki Hanefî mezhebinde çocuğun alışverişinin geçerli olabilmesi için velisinin önceden alış veriş yapmasına veya alışverişten sonra onun geçerli olduğuna dair izin vermesi şarttır. Hanbelî’de ise (bu hususta sonradan verilen izni değil) çocuğun alışverişi için velinin iznini şart koşmaktadır.