Dört Mezhebe Göre Alışveriş – 6

By | 17 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-alisveris-6- Geçici bir satışta muhayyerlik süresinde ölüm olursa muhayyerlik müşteriye geçer mi? (Bu hususta) Şafiî’nin üç kavli vardır:

a- Satışın yapılmasıyla muhayyerlik müşteriye geçer. Bu aynı zamanda Ahmed b. Hanbel’in de görüşüdür.
b- Muhayyerlik hakkı düşer. Bu da aynı zamanda Hanefî ve Maiikî mezheplerinin görüşüdür.
c- Bu durumda muhayyerlik müşterinin taraftar olmasına bağlıdır. Satışı geçerli sayarsa muhayyerlik hakkı da doğar, geçerli saymazsa muhayyerlik hakkı doğmaz.

- Satılan cariye ise muhayyerlik süresinde müşteriye cariye ile cinsel ilişki kurmak helaldir. Bu hüküm buraya kadar sözü edilen tüm görüşlere göredir. Muhayyerlik süresinde cariye ile satıcı için cinsel ilişki kurmak helaldir. Bu da buraya kadar sözü edilen tüm görüşlere göredir. Bu Hanbelî dışındaki mezheplere göredir. Hanbelî’ye göre satıcıya da, müşteriye de muhayyerlik süresinde satılan cariye ile ilişki helal olmaz.