Dört Mezhebe Göre Alışveriş – 5

By | 16 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-alisveris-5- Muhayyerlik hakkı olan kişi, diğer tarafında bulunduğu sırada satışı bozma hakkına sahiptir. Hanefî dışındaki mezheplerce diğer tarafın bulunmamasına rağmen satışı bozma hakkı vardır.Hanefî’ye göre diğer taraf hazır olmadıkça muhayyerlik hakkı olan kimse satışı bozamaz.

- Alış verişte belirsiz bir muhayyerlik şartı ileri sürülmüş ise,hem şart hem de satış batıl olur. Bu Hanefî ve Şafiî’ye göredir. Malikî’ye göre bu caizdir. Bu gibi durumlarda adet olan süre kadar muhayyerlik süresi konur. Hanbelî mezhebinde de bu sahih olduğu anlaşılmaktadır. İbn-i Ebi Leyla şartın geçersiz, alış verişin geçerli olduğunu söylemiştir.
- Muhayyerlik süresinde muhayyerlik hakkı olan kimse vefat ederse, bu hak varislerine geçer. Bu Hanefî dışındaki mezheplere göredir. Hanefî’ye göre ölümle muhayyerlik hakkı düşer.